Aankondiging/ announcment

SA-MAD EVENT 2019
Datum/ Date                  23-03-2019 till 24-03-2019
Tijd/ Time
Locatie/ Location

StayOkay:  Bosstraat 16, 3766 AG Soest

Entree                              za: €22,50
                                          zo: €15,-
                                          za & zo: €25,-
Opgave/ Registration    Klik hier/ Click here!

Afterparty @UTAKA

Detail informatie is via deze link te vinden.

Here you can find details information about the event.


Laatste nieuws/ Latest news

UPDATE: 15-02-2019

Er wordt druk gevist in Colombia! Mooie Apistogramma's, Corydoras en meervallen wroden gevangen! Benieuwd? Kom naar SA-MAD en meld je aan!

Fishes are catched by Ernst and friend! Apistogramma's Corydoras and others. Curious at his stories? Join SA-MAD by filling in the registration form!!

Visbeurs/ exchange of fish

Tijdens de bijeenkomst is er de gelegenheid om onderling vis te verkopen (niet commerieel). Neem goede verpakking voor de vis mee, bij voorkeur een geisoloeerde tas of doos.

Within the event there is an oppertunity to sell your fish (non commercial). Take a good care of them. If it is possible, bring them in isolated bags or boxes.

SA-MAD is BACK (2019)!

SA-MAD is terug, en hoe! Deze keer wordt het event verdeeld over twee dagen. Zaterdag (hele dag) en zondag ochtend worden er lezingen gehouden. Uwe Römer komt weer langs en Ernst neemt je mee in zijn nieuwe beelden van de geplande trip komende winter! Eddy Leysen zal dit keer wat komen vertellen over zijn Discus expeditie.

Op dit moment proberen we op locatie eveneens overnachtingsplaatsten te reserveren voor deelnemers van het event. Hou de site en facebook in de gaten voor meer informatie!

Lezingen:
- Uwe Römer (Duitsland): Apistogramma's
- Ernst van Genne (Nederland): reis naar Zuid Amerika januari/ februari 2019, nieuwe soorten...?
- Eddy Leysen (België): Discus expeditie
- Mark Breeze (Engeland):

SA-MAD is back, March 2019!
This time the event will be divided over two days. There will be three presentations on Saturday (all day) and one in the Sunday morning. Uwe Römer will come with something new and Ernst takes you into his new photo’s of the planned trip next winter! Eddy Leysen will come and talk about his Discus expedition this time.

At this moment we are also trying to reserve overnight accommodation places for participants of the event. Keep an eye on the site and facebook for more information!

Presentations:
- Uwe Römer (Germany): Apistogramma's
- Ernst van Genne: Trip to South Amerika January/ February 2019, new species discoverd..?
- Eddy Leysen (Belgium): Discus expedition
- Mark Breeze (England):


Sponsers/
Sponsered by